MovingMatters Hip Hop logo L-kick truc kom leren dansen Oosterhout bij dansschool Berg en Dal

Machtigingsformulier

Betaling

MovingMatters werkt met 4 cursussen per jaar, die aaneengesloten doorlopen (met uitzondering van de schoolvakanties). Instromen gedurende het jaar kan altijd. Bij latere instroom geldt een lager, aangepast tarief (naar rato). Deze wordt na inschrijving, afgeschreven aan het eind van de 1ste maand. Elke cursus bestaat uit 9 lessen. Betaling gaat via automatische incasso, in 4 gelijke betalingstermijnen.

Het tarief voor lessen van 45 minuten bedraagt €83,25 per betalingstermijn (omgerekend €27,75 per maand) en voor 60 minuten €87,75 (omgerekend €29,25 p.m.). 

Korting:

Wil je vaker dansen? Dan krijg je 20% korting op de 2de en 80% korting op de 3de cursus.

Klik hier voor de actuele tarieven.

Voorlopig jaarrooster 

1ste cursus, wk 35 t/m 44

Incasso rond 28 juli

2de cursus, wk 45 t/m 5

Incasso rond 28 oktober

3de cursus, wk 6 t/m 15

Incasso rond 28 januari

4de cursus, wk 16 t/m 26

Incasso rond 28 april

– In de schoolvakanties is er doorgaans géén les*
* Jaarrooster onder voorbehoud, de data in de mail zijn altijd leidend.

Doorlopende machtiging Sepa

Door ondertekening de machtiging, geeft u toestemming aan MovingMatters om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MovingMatters, onder kenmerk: cursusgeld MovingMatters.

Leerlingen zijn automatisch ingeschreven voor de volgende cursus. De opzegtermijn is 1 maand voor de startdatum van de nieuwe cursus, met uitzondering van de zomerstop, hierbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Voor meer info, zie de algemene voorwaarden.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Kenmerk machtiging: Cursusgeld MovingMatters

MovingMatters
www.movingmatters.nl
info@movingmatters@gmail.com

Incassant ID: NL85ZZZ092011000000

Professor Regoutstraat 14

6524SB, Nijmegen,NL
NL82 INGB 0007343093

GRATIS PROEFLES

Locatie: Lent

Locatie: Oost

Locatie: Noord

* gratis proefdraaien is in alle lessen mogelijk m.u.v. vakanties (vakantiedata zijn te vinden onder ‘rooster’ op de website). Lessen met een* zijn NIEUW of VOL en hier werken wij met een wachtlijst. Proefdraaien in deze lessen gaat d.m.v. uitnodiging.