Machtigingsformulier

Betaling

MovingMatters werkt we met 3 cursussen per jaar, die aaneengesloten doorlopen (met uitzondering van de schoolvakanties). Elke cursus bestaat uit 12 lessen. Betaling gaat via automatische incasso, in 3 gelijke betalingstermijnen.

Tarief voor 45 minuten lessen bedraagt per betalingstermijn €93,- (€23,25 p.m) en voor 60 minuten €99,- (€24,75 p.m.) Bij 2de keer per week dansen krijg je op de 2de cursus 20% korting. Voor de actuele tarieven, zie www.movingmatters.org

Instromen gedurende het jaar kan altijd. Bij latere instroom geldt een lager tarief. Het cursusgeld wordt dan naar rato berekend en automatisch afgeschreven aan het eind van de eerste maand. Inschrijfkosten bedragen eenmalig €15,-

Voorlopig jaarrooster 2019-2020:

1ste cursus, ​w 35 t/m w 47 (27 aug ‘19 t/m 23 nov. ’19)*

Incasso rond 28 juli ‘19

2de cursus, w 48 t/m w 11 (26 nov ‘19 t/m 13 maart ‘20)*

Incasso rond 28 okt ‘19

3de cursus, w 12 t/m w 25 (17 maart ‘20 t/m 19 juni ‘20)*

Incasso rond 28 feb ‘20

– In de schoolvakanties is er doorgaans géén les*
– Kijk(les)momenten staan gepland in/rondom w25*, 2020.
* Jaarrooster onder voorbehoud, de data in de mail zijn altijd leidend.

Doorlopende machtiging Sepa

Door ondertekening de machtiging, geeft u toestemming aan MovingMatters om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MovingMatters, onder kenmerk: cursusgeld MovingMatters.

Leerlingen zijn automatisch ingeschreven voor de volgende cursus. Het opzegtermijn is 1 maand voor de startdatum van de nieuwe cursus, met uitzondering van de zomerstop, hierbij geld een opzegtermijn van 2 maanden. Voor meer info, zie de algemene voorwaarden.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Kenmerk machtiging: Cursusgeld MovingMatters

MovingMatters
www.movingmatters.org
info@movingmatters@gmail.com

Incassant ID: NL85ZZZ092011000000

Jezuietenlaan 18
6522MD, Nijmegen,NL
NL82 INGB 0007343093

GRATIS proefles!