fbpx

Machtigingsformulier

Betaling

MovingMatters werkt met 4 cursussen per jaar, die aaneengesloten doorlopen (met uitzondering van de schoolvakanties). Instromen gedurende het jaar kan altijd. Bij latere instroom geldt een lager, aangepast tarief (naar rato). Deze wordt na inschrijving, afgeschreven aan het eind van de 1ste maand. Elke cursus bestaat uit 9 lessen. Betaling gaat via automatische incasso, in 4 gelijke betalingstermijnen.

Het tarief voor lessen van 45 minuten bedraagt €74,25 per betalingstermijn (omgerekend €24,75 per maand) en voor 60 minuten €78,75 (omgerekend €26,25 p.m.). 

Korting:

Wil je vaker dansen? Dan krijg je 20% korting op de 2de en 80% korting op de 3de cursus.

Klik hier voor de actuele tarieven.

Voorlopig jaarrooster 2021-2022

1ste cursus, wk 26 t/m 45

Incasso rond 28 juli '21

2de cursus, wk 46 t/m 5

Incasso rond 28 okt. ‘21

3de cursus, wk 6 t/m 15

Incasso rond 28 jan. ‘22

4de cursus, wk 16 t/m 26

Incasso rond 28 apr. ‘22

– In de schoolvakanties is er doorgaans géén les*
* Jaarrooster onder voorbehoud, de data in de mail zijn altijd leidend.

Doorlopende machtiging Sepa

Door ondertekening de machtiging, geeft u toestemming aan MovingMatters om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend het cursusbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MovingMatters, onder kenmerk: cursusgeld MovingMatters.

Leerlingen zijn automatisch ingeschreven voor de volgende cursus. De opzegtermijn is 1 maand voor de startdatum van de nieuwe cursus, met uitzondering van de zomerstop, hierbij geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Voor meer info, zie de algemene voorwaarden.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Kenmerk machtiging: Cursusgeld MovingMatters

MovingMatters
www.movingmatters.nl
info@movingmatters@gmail.com

Incassant ID: NL85ZZZ092011000000

Jezuietenlaan 18
6522MD, Nijmegen,NL
NL82 INGB 0007343093

GRATIS proefles!

    MovingMatters gebruikt cookies om de ervaring met de website te verbeteren.